Centrum Przeciwpożarowe

Systemy sygnalizacji pożaru

Stałe urządzenia gaśnicze

Systemy wykrywania iskier

Wodne systemy gaśnicze

Systemy oddymiające D+H

Systemy sygnalizacji pożaru

Szeroka gama produktów pozwala zaprojektować rozwiązanie najbardziej dopasowane do potrzeb, oraz specyfiki projektu. Kilka typów central odpowiednich do obiektów różnej wielkości, duży wybór typów czujek, od najprostszych optycznych po zaawansowane technologicznie multisensory, centrala gaszeniowa pracująca we wspólnej sieci, interfejsy oraz oprogramowanie integrujące, a także bardzo duża liczba przydatnych i ułatwiających montaż oraz serwis akcesoriów z pewnością zostaną docenione zarówno przez projektantów jak i instalatorów. Dostępne w oprogramowaniu serwisowym funkcje zainteresują użytkowników systemów.

Stałe urządzenia gaśnicze

Oferujemy projektowanie, dostawę i montaż szerokiego spektrum stałych urządzeń gaśniczych wykorzystujących różnego rodzaju środki gaśnicze od FM-200, Argonite do CO2 a także najnowszej generacji środek gaśniczy NOVEC 1230.

System KD-1230 ze środkiem NOVEC 1230®

Środek gaśniczy - NOVEC 1230®
Wieloletnie i intensywne prace badawcze firmy 3M, doprowadziły do stworzenia i wyprodukowania nowego środka gaśniczego o nazwie NOVEC 1230®. Środek ten charakteryzującego się bardzo wysoką skutecznością gaśniczą (zbliżoną do Halonów), zarazem zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0), a potencjał efektu cieplarnianego jest równy jeden (GWP=1). Środek ten ulega rozkładowi w atmosferze w ciągu 5 dni, podczas gdy inne potrzebują na to co najmniej 33 lata a nawet 2600 lat jak to ma miejsce w przypadku CEA-410. Niezależne badania naukowe dowiodły, że NOVEC 1230® nie stanowi żadnego ryzyka dla ludzi przebywających w pomieszczeniu, do którego wyzwalany jest środek gaśniczy. Dodatkowo zapewnia on do 100% marginesu bezpieczeństwa, w stosunku do stosowanych stężeń projektowych. NOVEC 1230® jest bezbarwny, nie przewodzi elektryczności, nie powoduje korozji urządzeń oraz nie pozostawia żadnych osadów.

KD-300 system gaśniczy ze środkiem Argonite

Środek gaśniczy - ARGONITE®
Firma Ginge Kerr będąca częścią grupy Kidde stworzyła system gaśniczy oparty na gazach naturalnych odzyskiwanych z atmosfery. Środek gaśniczy ARGONITE® jest mieszaniną dwóch gazów: ARGON-u i AZOT-u w proporcjach po 50%. Środek ten jest spotykany w normach pod oznaczeniem IG-55. Gazy składowe ARGONITE są częścią składową powietrza, tym samym sam środek gaśniczy jest pro-ekologiczny. Środek ten gasi poprzez obniżenie ilości tlenu w obszarze gaszonym. Charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością gaśniczą, zarazem zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0), a potencjał efektu cieplarnianego jest równy jeden (GWP=1). ARGONITE® należy do środków, którymi można gasić przy stale otwartych otworach w pomieszczeniu gaszonym (wg VdS). ARGONITE® jest bezbarwny, nie przewodzi elektryczności, nie powoduje korozji urządzeń oraz nie pozostawia żadnych osadów. Ciężar właściwy ARGONITE jest zbliżony do ciężaru właściwego powietrza, dzięki czemu równomiernie wypełnia chroniony obszar przez cały okres gaszenia i inhibicji.

Systemy wykrywania iskier

Firefly jest szwedzkim wiodącym na świecie dostawcą wykrywania iskier, ognia i eksplozji pyłu systemów ochrony. Firefly rozwija, produkuje i sprzedaje nowoczesne systemy, które wykrywają i zminimalizować ryzyko pożarów i eksplozji pyłu. Firma została założona w 1974 roku i posiada ponad 35 letnie doświadczenie w dostarczaniu systemów dla przemysłu prowadzi proces. Każdy klient jest oferowane unikalne rozwiązania w oparciu o szereg opatentowanych składników i funkcji. Firefly współpracuje z wiodących ekspertów i instytucji na całym świecie rozwoju bezpiecznego wysokiej jakości rozwiązania.

Firefly posiada dwa obszary biznesu: Zastosowania przemysłowe i Infrasystem (Sentio ®) . Zastosowania przemysłowe są dostosowane instalacje przeciwpożarowe, które monitorują procesów przemysłowych w dziedzinach takich jak obróbka drewna, tkanki, żywność, biopaliwa, oraz recykling. Firma jest obecna na całym świecie, a sprzedaż jest dokonywana bezpośrednio do klientów i poprzez dystrybutorów. Obszar działalności systemów infrastruktury obejmują monitorowanie ogień metro, pociągi, drogi i tuneli kablowych.

Tak działa system Firefly:

Wodne systemy gaśnicze

Jeżeli mamy do czynienia z niezwykle szybkim rozprzestrzenianiem się ognia, maksymalne bezpieczeństwo zapewniają zraszaczowe instalacje gaśnicze firmy Minimax.

Instalacje zraszaczowe pracują z otwartymi dyszami gaśniczymi, które w momencie pożaru rozprzestrzeniają wodę w całym obszarze chronionym, przy niewielkiej potrzebie środka gaśniczego. Gaszenie zraszaczowe powiększa powierzchnię wody gaśniczej, wiąże ciepło spalania i ostudza przez to obszary zagrożone pożarem. Do efektu chłodzenia dochodzi jeszcze efekt „duszenia” ponieważ powstająca para wodna hamuje dopływ tlenu do ogniska pożaru.

Instalacje gaśnicze zraszaczowe projektowane są dla ochrony obiektów i całych powierzchni.

Przy ochronie całych powierzchni woda gaśnicza jest równomiernie rozdzielana nad całym odcinkiem pożarowym. Dysze gaśnicze umiejscowione w suficie są uporządkowane w regularnych odstępach.

W przypadku ochrony samych urządzeń, szczególnie zagrożone obiekty są chronione bądź zapobiegawczo schładzane wodą gaśniczą. Dysze gaśnicze są przy tym dokładnie skierowane na obiekt chroniony, mogą również być montowane na wielu poziomach w przypadku wysokich urządzeń.

Instalacje zraszaczowe stanowią znakomitą ochronę dla ludzi, gdyż w przypadku pożaru oczyszczają powietrze z dymu pożarowego i ostudzają promieniowanie cieplne.

Sterowanie wypływem wody zraszaczowej uzależnionione jest od hydraulicznych, pneumatycznych bądź elektrycznych elementów wyzwalających, które zabudowane są w strefie chronionej bądź w pobliżu obiektu chronionego które momencie pożaru w sposób automatyczny sterują stacją zraszaczową.

Systemy oddymiające D+H

D+H oznacza profesjonalne podejście już od najwcześniejszej fazy projektowej, gdyż już na tym etapie uwzględniane są wszelkie sugestie klientów i odbiorców, a następnie po ich uwzględnieniu dobierane są odpowiednie rozwiązania techniczne. Skoordynowane planowanie i zarządzanie projektem sprawia, że montowane systemy oddymiania zostaną harmonijnie zintegrowane z architekturą obiektu i uwzględnią ekonomię wykonania.

Dzięki naszej szerokiej wiedzy o aktualnych standardach i przepisach, jak również dzięki naszemu unikalnemu doświadczeniu zbieranemu na całym świecie, jesteśmy w stanie zintegrować funkcje zabezpieczeń przeciwpożarowych w projektach obiektów w sposób optymalny pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

Systemy oddymiania poprzez usuwanie dymu oraz ciepła ze strefy objętej pożarem zapewniają utrzymywanie warstwy o niewielkim zadymieniu dając możliwość ewakuacji, ułatwiają akcję gaśniczą, obniżają temperaturę warstwy dymu (a przez to oddziaływania termiczne na dach i konstrukcję budynku), a tym samym utrudniają rozprzestrzenianie się pożaru, czego wymiernym efektem są mniejsze straty materialne.

Zgodnie z polskimi przepisami, zastosowanie systemów oddymiania pozwala powiększyć dopuszczalne strefy pożarowe w budynku i obniżyć wymaganą klasę odporności ogniowej konstrukcji.

Korporacja Gospodarcza F-I Sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 14
78-400 Szczecinek

Wiadomość została wysłana! Wkrótce się skontaktujemy.